Co trápí v létě nás a města, v kterých žijeme?

zahrady--rozdily

Města po celém světě čelí velkým výzvám, ať už se jedná o narůstající aglomerace, tak větší hustotu zástavby. I v České republice se potýkáme poslední roky s rostoucím tempem zástavby území a zvyšování hustoty budov na užitné ploše města. V období podzimu, zimy nebo jara negativní jevy města příliš nevnímáme, avšak v létě za horkých slunečních dnů nastupuje efekt akumulace tepla, díky kterému je nám ve městech vedro nejen v budovách, ale také na ulicích. Energie, kterou slunce vyzařuje během dne je akumulována v podobě tepla budovami, které se přes den nahřívají a část energie odrážejí do okolí a tento jev pokračuje i v průběhu noci. Tento stav je důvodem, proč je nám v létě ve městech takové vedro a snažíme se z měst dostat do přírody. Rozdíly oproti malým obcím mohou být až o +10°C v neprospěch měst. Další nespornou výhodou je tvorba lokálního mikroklimatu, kdy dochází ke snižování CO2.

Fyzikální zákony nelze obejít, ale lze je využít ve svůj prospěch. A právě zde přichází na řadu chytré zelené střechy. Díky nim je sluneční energie absorbována půdou a dochází jen k minimálnímu vyzařování do okolí.

Věděli jste, že pokrytím alespoň 16 % všech staveb ve městě zelenými střechami jde zamezit vzniku lokálních záplav vzniklých přívalovými dešti?

Extenzivní vs. intenzivní zelená střecha

Extenzivní zelená střecha znamená, že je složena ze samostatných modulů, klade nižší nároky na statiku budovy, ale není určena primárně k relaxaci ve smyslu ležení na trávě atd. Její charakter je ryze praktický i estetický. Extenizvní zahrada pro své zavlažování využívá efektu evaporace, díky kterému při dešti dochází k prosakování vody zeminou do retenčních nádržek (modulů). Po dešti se pak voda vlivem tepla postupně odpařuje a pára prochází zespoda skrze zeminu,  tím dochází k autonomnímu zavlažování. Je-li vody při dešti více, než je schopna retenční nádržka zachytit, dochází k odčerpání vody do samostatných záchytných nádrží, odkud může být zadržená voda použita k různým účelům.

Základní informace:

 • Výrazně lehčí a modulární konstrukce
 • Výška zeminy od 5 cm
 • Hmotnost v nasyceném stavu od 130 kg/m2
 • Nejsou určeny pro trvalou zátěž
 • Retence půdy závislá na velikosti zásobníku
 • Minimální nároky na zavlažování díky evaporaci

Intenzivní zelená střecha připomíná klasickou zahradu tak, jak ji všichni známe. Je určena pro občasné (chození, relaxace) či trvalé zatížení (lavičky, stoly). V případě deště dochází u intenzivní zahrady k nerovnoměrné distribuci dešťové vody a nejsou-li instalovány speciální retenční zásobníky jako mezivrstva, tak dochází k prosáknutí půdy vodou a jejímu odtoku do samostatných instalovaných nádrží umístěnou mimo samotnou půdu. Retenční schopnost závisí na výšce zeminy, ale obecně je vyšší než u intenzivních zahrad. Po dešti a za slunných dnů je pak potřeba provádět zavlažování zahrady například automatickými zavlažovacími systémy. Tyto systémy mohou být provozovány na vodu, která byla zachycena v retenčních nádržích při dešti. Ačkoliv se intenzivní zahrada skládá z několika části, její samotný koncepce není modulární a klade vyšší nároky na odbornou montáž a instalaci.

Základní informace:

 • Vyšší náročnost na statiku budov
 • Čistá hmotnost cca 370 kg/m2 – v nasyceném stavu
 • Výška zeminy od 15 cm
 • Určena k relaxaci a stavěna na vyšší zátěž
 • Vyšší retenční schopnost půdy (avšak bez možnosti odtoku do zásobníků)

Proč CHYTRÉ?

Je to jednoduché. Na střešní zahrady lze instalovat pokročilou senzoriku, čerpadla a osvětlení napájené solární energií. Senzorika rozhoduje o tom, kdy a v jakém objemu bude půda zavlažována. Venkovní LED osvětlení bude ve večerních hodinách spínáno pouze tehdy, bude-li se na střeše někdo vyskytovat. Na střeše může být rovněž instalován Wi-Fi hotspot, který bude rovněž nápájen solární energií.

V případě, že parametry projektu toto umožní, lze využívat přebytečnou zadrženou vodu z nádrží ke splachování toalet. Zabrání se tak plýtvání pitnou vodou.

Umíte si, kromě parku, představit ještě jiné lepší místo poskytující relaxaci, ale také třeba Vaší detašovanou kancelář  s luxusním výhledem? My stěží…

partneři projektu

Ve společnosti Ability Group s.r.o. jsme odborníci na senzoriku, programování a chytré technologie s IoT. Za účelem realizace chytrých zahrad v České republice jsme spojili síly s těmi nejpovolanějšími, a těmi je česká společnost LIKO-S a francouzská pobočka americké společnosti VEGETAL ID. Společně jsme přesvědčeni (a dlouholeté zkušenosti a know-how to potvrzují), že právě toto spojení je garancí kvalitního řešení.