chytrá veřejná osvětlění slight - osvětlete s námi budoucnost a ušetřete

Co tím myslíme a co Vám chytré veřejné osvětlení přinese?

Ve spolupráci s naším partnerem FLASHNET přinášíme do České republiky systém, který pomůže výrazně uspořit náklady na osvětlení, a to až o 35 % bez toho, aniž by musely být měněny výbojky za úsporná LED svítidla. Při výměně stávajících sodíkových výbojek za úsporná a kvalitní svítidla s LED dojde k samostatným úsporám nákladů na osvětlení až do výše 60 % v závislosti na konfiguraci.  Jedná se o systém, který je ověřen, plně funkční a přinesl výrazné úspory nejen nákladů za energie, ale díky pokročilé senzorice i nákladů na správu a údržbu. Systémy inteliLIGHT® fungují například v Mecce, Dubaji nebo Brasově. Ve správě je více než 500.000 lamp. V rámci integrace SMART CITY nabízí naše společnost instalaci vlastní senzoriky či senzoriky třetích stran za účelem monitoringu okolí, ať už se jedná o dopravu nebo sledování kvality ovzduší. Tento ucelený systém nazýváme ABILITY CONCEPT sLIGHT.

Svítidlo Sodík LED inteliLIGHT®+LED
kategorie komunikace dle ČSN EN 13201-1 S3 S3
Spočítaná osvětlenost lx 8,2 8,9 N/A
Minimální osvětlenost 3,6 5,3 N/A
Příkon W 70 40 N/A
Denní provoz (h) 12 12 N/A
Roční provoz (h) 4380 4380 N/A
Životnost svítidla 25000 60000 N/A
Svítidlo je třeba měnit jednou za … let 6 14 N/A
Spotřeba energie (kW/h) 0,84 0,48 N/A
Cena energie bez DPH (Kč/kW/h) 3 3 N/A
Denní náklady na energii bez DPH 3 1 N/A
Roční náklady na energii bez DPH 920 Kč 526 Kč 394 Kč

Kolik lze uspořit?

Modelový příklad vychází ze situace pro 1 svítidlo veřejného osvětlení osazené sodíkovou výbojkou o příkonu 70 W, která je nahrazena úsporným LED osvětlením DALYA o příkonu 40 W doplněným o chytré řízení inteliLIGHT®. Z modelové kalkulace vyplývá roční úspora na energiích až 57 % oproti původnímu stavu. U města, které má ve správě 50.000 lamp veřejného osvětlení může jít o finanční úsporu až 26.300.000 Kč za rok.

Porovnání provozních nákladů:
Sodíková výbojka
InteliLIGHT®
InteliLIGHT® + LED

Jak to funguje?

Proto, abychom mohli instalovat systém inteliLIGHT®, je nutné se rozhodnout, zda bude zachován stávající světelný zdroj (například sodíková výbojka) nebo bude nahrazeno celé svítidlo svítidlem LED.

 

V případě zachování stávajícího zdroje světla zjistíme, zda je možné provést instalaci řídícího koncového prvku (modulu) lampy do stávajícího tělesa (hlavním omezením jsou zde rozměry) a pokud to možné je, provedeme integraci řídícího modulu do tělesa lampy. Pokud to možné není, dodáme řídící modul samostatně v plastovém obalu, který bude namontován na výložník/sloup veřejného osvětlení.

 

V případě nového svítidla s LED je celá situace snazší, jelikož dodáme LED svítidla DALYA od slovenské společnosti OMS a.s., která jsou již z výroby připravena pro koncový prvek. Výkon svítidla je předem diskutován se zadavatelem nebo zjištěn na základě výpočtu a požadavků.

V případě požadavků na senzoriku či zřízení Wi-Fi hotspotu dojde k dodatečné úpravě, kdy nová svítidla budou osazena spínanými zdroji pro napájení Wi-Fi či snezoriky. U stávajících svítidel je toto řešeno skrze skříň s ochranou IP67.

Jsou-li všechny lampy v daném uzlu vybaveny řídícím modulem, je nutné zakomponovat ještě centrální řídící modul do rozvaděče veřejného osvětlení. Tento centrální modul pak spíná celý uzel osvětlení a provádí monitoring provozních hodnot celé sítě.

Díky vzdálené správě a monitoringu lze na dálku nastavovat parametry, jako je individuální světelný výkon daných lamp či bloku lamp, čas jejich spínání (standardně dle astrologického kalendáře). Jsou-li lampy vybaveny pohybovými čidly, lze rovněž přes noc dodávat světelný výkon na úrovni 30 % a při průchodu osob či průjezdu vozidla dojde k sepnutí lampy na 100 % světelného výkonu.

Vzdálený monitoring umožňuje v reálném čase kontrolovat stav veřejného osvětlení a v případě výpadku či poškození svítidla okamžitě odesílá informace administrátorovi veřejného osvětlení. Zároveň jsou k dispozici údaje o spotřebě a kvalitě elektrické distribuční sítě.

Komunikace (šifrovaná) je zajištěna skrze sítě LoRaWANSigfox nebo NB-IOT v závislosti na požadavcích zadavatele.

Partner projektu