Máme první data

Co se událo

Vývojem lavičky jsme strávili nekonečné hodiny a bezpočet týdnů uběhl než jsme byli spokojeni s výsledkem. Je to více jak měsíc, co nám lavička běží v testovacím provozu. Rádi bychom se s Vámi podělili o naměřená data, která jsme zaznamenali do databáze. V průběhu testování jsme museli lavičku několikrát otevřít a sem tam něco změni, nakonfigurovat, prostě upravit k obrazu svému. Zpětně jsme porovnali námi naměřené hodnoty s hodnotami archivu ČHMÚ a jsme rádi, že se převážně shodujeme. Čidla jsou nakonfigurována, kalibrována na české podmínky. Teď už jen dokončit tu instalaci, která se nám stále odkládá. Původní termín jsme si dali do začátku července, abychom stihli zahájení prázdnin, ale počasí a nenadálé komplikace (inženýrské sítě v místě instalace) nám představení lavičky oddalují směrem do poloviny července. Snad se to vše povede, ale prozatím vám alespoň ukážeme, jak bylo nedaleko Prahy během celého června:)

PS: U hodnot teploty vidíte, že pár dní nám teplota vyskočila hodně vysoko. Bylo to dáno nevhodným umístěním a manipulací s čidlem.