Měříme Prahu 3

Co se událo

V polovině května jsme spustili nové měření v exteriérech na střeše budovy Prahy 3. V rámci pilotního testování jsme instalovali první samostatný SmartBox a doplnili jej o vysoce přesnou a kvalitní senzoriku SHARP. A co vlastně měříme a proč to děláme?

Hodnoty polétavého prachu PM2.5 se v Praze 3 pohybují v rozmezí 45-70 mikrometrů.

V pravidelných intervalech měříme:

Aktuální teplotu + rosný bod
Relativní vlhkost
Koncentrace CO2
Atmosférický tlak
Koncentrace polétavého prachu – mikročástice PM2.5

Nejdůležitější měřenou veličinou je právě polétavý prach. Název „prach“ je poněkud zavádějící, jelikož se jedná o všechny částice menší než 2,5 mikrometru. Pro představu – průřez lidského vlasu činí cca 60-70 mikrometru. Částice velikosti menší než 2,5 mikrometru projdou skrze náš dýchací systém (částice PM10 se usazují v dýchacích cestách a jsou rovněž škodlivé) a částice o velikosti 1 mikrometru jsou zcela nejnebezpečnější. Na částice od velikosti PM2.5 se váží těkavé látky a expozice těmto látkám působí toxicky na náš organizmus.


Pro srozumitelnost byla vytvořena světovou zdravotnickou organizací tabulka, která pomáhá pochopit, jaké hodnoty jsou ještě dobré a jaké jsou již pro nás nepřiznivé.

AQI Hladina PM2.5 Dopad na zdraví člověka Zdravotní upozornění
0-50 Dobrá Kvalita ovzduší je uvažována jako uspokojivá a obsah PM2.5 v ovzduší představují minimální nebo žádné nebezpečí Žádná
51-100 Mírná Kvalita ovzduší je akceptovatelná, avšak pro osoby více senzitivní a náchylné na určité polutanty může způsobovat mírné zdravotní obtíže. Aktivní děti i dospělí a osoby s respiračními problémy (jako astma) by měly omezit svůj dlouhodobý pobyt venku.
101-150 Nezdravé pro citlivé skupiny osob Každý z lidí pociťuje zhoršené respirační podmínky. Osoby citlivé a s respiračními  potížemi budou čelit vážným zdravotním potížím. Aktivní děti i dospělí a osoby s respiračními problémy (jako astma) by měly omezit svůj pobyt venku.
151-200 Nezdravé Každý může sám na sobě pociťovat možné zdravotní komplikace. Není vhodné provozovat žádné venkovní sportovní aktivity a pohyb venku by měl být omezen. Děti a osoby s respiračními potížemi by neměly vycházet ven.
201-300 Velmi nezdravé Jsou vydána zdravotní upozornění. Je možné, že zhoršená kvalita ovzduší zasáhne celou populaci. Není vhodné provozovat žádné venkovní sportovní aktivity a pohyb venku by měl být omezen. Děti a osoby s respiračními potížemi by neměly vycházet ven.
300+ Hazardní Zdravotní upozornění, jelikož každý může pociťovat závažné zdravotní problémy Všechny skupiny obyvatelstva by se neměly zdržovat venku.