Vrtěti lavičkou… Smart City

Co se událo

Smart City je pojem, který začíná silně pronikat i směrem k veřejnosti. Jsme za toto rádi, jelikož u nás v ABILITY CONCEPT si význam Smart City uvědomujeme s plnou odpovědností k této problematice. Netvrdíme, že Smart City dělá jedna chytrá lavička, ale osobně cítím potřebu sdělit svůj názor na rozšiřující se články, kde si jejich autoři vždy rádi „kopnou“ do chytrých laviček. Důvod je ve skrze jednoduchý, chytré lavičky totiž jsou (a od začátku byly) prvním prvkem počínajících aktivit kolem Smart City (nejen) v Praze. A dává to smysl, jelikož z pohledu investic jsou částkou marginální v porovnání třeba s osazením ulic chytrými koši, chytrými lampami atd.

Díky tomu, že datová platforma se v těchto dnech usilovně připravuje (Operátor ICT a.s. pro Prahu, příspěvek z 24.1.2018), data se do této platformy začnou teprve načítat. Bez platformy se celý projekt chytrých laviček může jevit jako nevhodný, ale opak je pravdou. A nejde jen o chytré lavičky, ale o celý koncept Smart City. Hlavní předností Smart City je to, že bude umožňovat sběr celé řady senzorických dat z celé řady míst. Tato data budou uložena ve výše zmíněné datové platformě. Následně bude prováděna datová analytika těchto „big data“ souborů. Přeneseme-li například data o kvalitě ovzduší do mapových podkladů, lze vyhodnotit kvalitu ovzduší nejen v závislosti na denní době, ale třeba i na dopravě ve špičce i mimo ni. Následně lze pak realizovat projekty s výstavou zeleně do míst, která jsou znečištěna nejvíce a snížit tak negativní dopad na kvalitu života lidí ve městech. Tato data jsou výrazně validnější s vysokou vypovídající hodnotou díky tomu, že jsou zaznamenávána v reálném čase a po dlouhé období.

Ze strany ke správě města plní lavičky právě výše uvedenou funkci, stejně jako ostatní smart produkty. Z pohledu uživatelů, tedy občanů i návštěvníků města jde o užitečný výrobek. Nemohu hovořit za jiné dodavatele, ale mohu zmínit data od nás a pilotního projektu lavičky sCITYpro umístěné na Náměstí Míru v Praze 2. Lavička nejen, že měří a zaznamenává data o počasí, kvalitě ovzduší, vyrobené a spotřebované energii (pro občana ne zcela důležité informace), ale umožňuje jim využít veřejnou vysokorychlostní Wi-Fi síť zcela zdarma. Kromě internetu nabízí i možnost dobíjení mobilních zařízení (nejde jen o mobilní telefony), ať už klasicky přes USB nebo přes bezdrátové dobíjení standardu Qi, které je čím dál více rozšířené. Z dat, která máme k dispozici, využije Wi-Fi síť téměř 2 tisíce lidí měsíčně. Od konce jara pak poskytla energii pro více jak 7 tisíc mobilních zařízení o celkové spotřebované energii bezmála 12.000 Wh. Chytrou lavičku využívají mladí lidé například i jako tzv. „meeting point“. Chytrá lavička plní i bezpečnostní funkci, kdy je osazena SOS systémem napojeným na linku 112. A v neposlední řadě se na ní sedí pohodlněji než na žulových lavičkách poblíž. V zimě nestudí a v létě je díky aktivní ventilaci chladnější a nespálí ničí pozadí.

O tom, že chytré lavičky smysl mají, svědčí i dodávka 2.700 kusů chytrých laviček do Austrálie. Některým mediím by opravdu neuškodilo více objektivity a méně subjektivity v článcích uveřejňovaných na jejich stránkách.

ABILITY CONCEPT, to nejsou jen lavičky. Díky vyvinutému SmartBoxu a kvalitní senzorice jsme schopni zaznamenávat celou řadu dat, od kvality ovzduší, po měření vzdálenosti, kyselosti půdy, atd. Díky solární energii je možné provádět měření prakticky kdekoliv v otevřeném prostředí. A tam, kde slunce nesvítí, je využita klasická distribuční síť. SmartBox lze rovněž využít i jako možnost k zajištění internetové konektivity do míst, kde to není z pohledu infrastruktury jednoduché a vyžadovalo by to vysoké investiční náklady (např. parky). V rámci developerských projektů chytrých budov se jedná o nasazení senzoriky s následným přenosem a využitím dat pro zkvalitnění života obyvatel.

Motivem k článku není ani tak nekonečný „útok“ proti chytrým lavičkám, ale spíše pocit „špatnosti“ z toho, jak se u nás v malé České republice za vším vidí nějaká „špína, tunel, atd.“ Jak by bylo u nás lépe, kdyby se za vším nehledala jen senzacechtivost a snaha kopnout si do těch, kteří se snaží dělat věci pořádně, čestně  a s ohledem na budoucnost…

Tomáš Nebáznivý