Postřehy z CityCON 2017

Co se událo

Ve středu 20. září 2017 se uskutečnila konference CityCON 2017, na které zaznělo velké množství kvalitních přednášek z úst předních odborníků na Smart City v České republice. Řešila se témata odpadového hospodářství, energetické efektivity budov, mikroelektráren vytvářejících elektrickou energii z odpaního tepla, vodohospodářsvtví a řada dalších témat. Naše přednáška a diskuze se týkala nejen chytrého mobiliáře a jeho přidané hodnoty pro občany, ale také inteligentního veřejného osvětlení a chytrách zahrad. Na konferenci jsme přivezli dvě lavičky sCITYsingle, které zároveň sloužily jako hotspot a zdroj informací o počasí.

Jelikož nenecháváme věci jen tak, běžela nám celou dobu na pozadí inteligentní analytika, z které jsme mohli vypozorovat, že největší zájem byl věnován chytrému veřejnému osvětlení a snižování nákladů na provoz. Následoval chytrý mobiliář, poté chytré zahrady.

Nyní vstřebáváme postřehy a připravujeme se na další kroky, abychom se od modelových příkladů dostali k realizaci projektů a úspor do měst i obcí.